Gezonde lucht in huis

Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf via naden en kieren. Tegenwoordig zijn de meeste huizen goed geïsoleerd. Daardoor is een woning comfortabel warm en de energierekening minder hoog. Echter heeft een goed geïsoleerd huis ook een nadeel. Vochtige en vervuilde lucht kan de woning lastiger verlaten. Wordt de woning te weinig geventileerd, dan is de binnenlucht vaak ongezonder dan de buitenlucht! 

Ventileren, ventileren!

In elk huis is vocht aanwezig. Alleen door goed te ventileren kan dit vocht de woning verlaten. Dat is belangrijk, want een te vochtig binnenklimaat kan leiden tot hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten en longaandoeningen als astma of allergieën. Het is daarom belangrijk dat de afzuiging in uw badkamer, keuken en toilet gereinigd is en goed functioneert. Voor frisse en gezonde binnenlucht moet er constant luchtverversing plaatsvinden in de woning. Heeft u een mechanische ventilatie of een wtw-unit in huis? Dan is het belangrijk dit ventilatiesysteem regelmatig te onderhouden.

3 tips voor gezonde lucht in huis:

  • Zorg voor constante luchtverversing het hele jaar door. Bijvoorbeeld door het ventilatierooster bij elk raam open te zetten. Of een raam op een kiertje te laten staan. 
  • Lucht ruimtes regelmatig. Maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een half uur open. Dat voorkomt onnodig warmteverlies.
  • Schakel de mechanische ventilatie nooit uit. Trek de stekker van de centrale ventilatorunit niet uit het stopcontact, behalve bij onderhoud of calamiteiten.

Ventileren levert geld op

Een onvoldoende geventileerd huis is niet alleen slecht voor uw gezondheid, maar ook voor uw portemonnee. In een goed geventileerde woning is de lucht relatief droog. ’s Winters kost het verwarmen van droge lucht minder energie dan het verwarmen van vochtige lucht. Ventileren levert daarmee geld op, want u hoeft uw verwarming minder hoog te zetten. Het is dus verstandig uw mechanische ventilatie of wtw-unit goed te laten onderhouden.

Vervang nu uw ventilatiebox

Maakt uw ventilatiebox in huis veel lawaai en zuigt deze slecht af? En is de box ouder dan 15 jaar? Overweeg dan om uw box te vervangen. Zeker als er in de box nog een wisselstroomventilator zit, slurpt deze onnodig veel energie. Met een nieuwe ventilatiebox kunt u minimaal € 80,- per jaar besparen op uw energiekosten.

Het vervangen van de ventilatiebox heeft het meeste effect wanneer ook de kanalen van uw ventilatiesysteem regelmatig worden gereinigd. Kies daarom voor een abonnement of eenmalige reiniging van uw ventilatiesysteem i.c.m. het vervangen van de box. Deze combinatie geeft u het beste rendement en een optimaal fris en gezond binnenklimaat.

Vervang uw ventilatie-box voor € 275,- gelijktijdig met het onderhoud aan uw ventilatiesysteem.

Ventilatie-box vervangen

Wat kunt u zelf doen voor gezonde lucht in huis?

Ventileren is geen energieverspilling, maar levert juist geld op! Hoe u dat doet, ziet u in onderstaand filmpje.

http://youtu.be/SnrASpUk13I

Feenstra Ventilatie steunt het Longfonds

Feenstra strijdt mee voor het Longfonds

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Feenstra strijdt mee.

Kiest u voor een serviceabonnement of eenmalige reiniging van uw ventilatiesysteem bij Feenstra?
Dan schenken wij 10 euro aan het Longfonds.

Deze actie loopt tot en met 31 december 2016.