Gespoten purschuim

Voor de vloer- en kruipruimte isolatie gebruikt Feenstra onder andere polyurethaan (PUR). Gebruik maken van gespoten PUR isolatie heeft tal van voordelen ten opzichte van andere traditionele, hedendaagse isolatiematerialen en isolatietechnieken.

Thermische eigenschappen

Met zijn uitstekende lambda waarde, of zeer lage warmtegeleidingcoëfficiënt, scoort gespoten PUR isolatie het beste ten opzichte van de traditionele isolatiematerialen. Hierdoor kan een maximale isolatiewaarde bekomen worden met een minimum isolatiedikte.

Naadloze aansluitingen

Gespoten PUR isolatie wordt in een vloeiende beweging op de gewenste dikte aangebracht. Alle kieren, spleten, holtes en hoeken worden maximaal gevuld. Moeilijke aansluitingen en naden zijn uitgesloten waardoor koudebruggen en luchtlekken niet meer kunnen voorkomen.

Drukvast en toch licht

Met een druksterkte van ca. 0.22N/mm² ( 2.2kg/cm²) en een gewicht van ongeveer 35 kg/m³ is gespoten PUR uiterst geschikt als isolatiemateriaal. De druksterkte is ruim voldoende om een vloerpakket te ondersteunen. Doordat het PUR voor 90% uit gesloten cellen bestaat die gevuld zijn met lucht heeft het materiaal een zeer laag gewicht. Constructies of bouwdelen worden daardoor nauwelijks extra belast.

Snel in uitvoering en bewerkbaarheid

Het uitvullen van de ondergrond is overbodig. PUR isolatie wordt gespoten in één vloeiende beweging. Na 2 à 3 minuten is de isolatielaag uitgehard en kan er op verder gewerkt worden.

Bruikbaar op elke ondergrond

Zolang de ondergrond droog is, stof en vetvrij hecht gespoten PUR isolatie zich op elke ondergrond. Beton, steen, hout, metaal zijn perfect isoleerbaar. De oppervlaktes hoeven zelfs niet vlak te zijn.

Perfect aansluitend en luchtdicht

Een isolatietechniek is pas efficiënt wanneer deze volledig luchtdicht is. PUR isolatie in zijn gespoten vorm is hiervan het ideale voorbeeld. Naden worden door de schuimvorming helemaal opgevuld. Omwille van zijn goede hechting worden aansluitingen met andere materialen perfect gevormd. 

thema-isolatie Interesse in bodemisolatie door Feenstra? Advies aanvragen

Duurzaam, blijvende efficiëntie

Traditionele isolatiematerialen zoals stijve isolatieplaten, rots- en glaswoldekens vertonen na plaatsing krimp of uitzakking. Hierdoor kunnen aansluitingen loskomen en ontstaan spleten en koudebruggen met allerlei nadelige gevolgen. Eens de PUR isolatie gespoten is vormt het één stijf blok. Het kan niet meer uitzakken, krimpen of afbrokkelen. Verder is PUR isolatie ongevoelig voor corrosie, rot en schimmel. Het beschermd zelfs de ondergespoten materialen tegen corrosie omwille van zijn luchtdichte eigenschappen. Hierdoor bevorderd gespoten PUR isolatie de levensduur van het gebouw. Door de lucht- en vochtdichte eigenschappen van dit materiaal wordt het beheerste binnenklimaat beschermd. Het is dus uitermate geschikt voor mensen met allergieën en longaandoeningen.

Het gevoelscomfort neemt toe omdat warmteverliezen en tocht tot een minimum beperkt worden. PUR isolatie is een CFK-vrij en dus milieuvriendelijk product.

Tijds- en kostenbesparend


De plaatsing van gespoten PUR isolatie gebeurt door vakmensen en kan bijzonder snel. In minder dan 1 dag is de woning perfect geïsoleerd. De verdere vloerafwerking of plaatsing van vloerverwarming hoeft niet te wachten. PUR isolatie is immers na 3 minuten volledig uitgedroogd en begaanbaar. Het aanbrengen van gespoten PUR isolatie verloopt snel en zorgvuldig. De ondergrond moet niet uitgevuld worden en mede daarom is deze vorm van isoleren goedkoper in arbeidsuren dan andere isolatietechnieken. Het terugdringen van de warmteverliezen in het gebouw zorgen voor een aanzienlijke, blijvende besparing op uw energierekening. De winst op lange termijn zal een veelvoud zijn op het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag. Hoge energierekeningen horen definitief tot het verleden.

Purschuim spuiten

Het spuiten zelf wordt gedaan door geschoolde en gekwalificeerde vakmensen. Er zijn geen afval- of snijresten. De componenten worden opgepompt uit recycleerbare vaten en vormen een expanderend schuim wanneer ze met elkaar vermengd worden. Omwille van het ‘opschuimend effect’ is er dus minder grondstof nodig om eenzelfde isolatiewaarde te bekomen als een traditioneel isolatiemateriaal. Er moet dus minder van getransporteerd worden en dat is goed voor het milieu. Goed en efficiënt isoleren betekend minder energieverlies en dus ook een lager energieverbruik. Minder energie resulteert in minder uitstoot van verbrandingsgassen en is dus beter voor ons klimaat.

Gespoten PURschuim kan veilig worden toegepast in kruipruimtes

Dat concludeert het Kennisplatform Gespoten PURschuim op basis van onderzoek door ingenieursbureau RPS. RPS verrichtte luchtkwaliteitsmetingen in 7 woningen voor, tijdens en kort na het aanbrengen van gespoten purisolatie in de kruipruimte. De gemeten waarden tonen aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners. De metingen van RPS bevestigen de uitkomsten van eerder onderzoek door TNO naar de luchtkwaliteit van woningen waar gespoten PUR vloerisolatie is aangebracht. Ook uit het TNO onderzoek bleek dat gespoten PURschuim veilig kan worden toegepast in kruipruimtes. RPS concludeert daarnaast dat de maatregelen die de industrie heeft genomen afdoende zijn.

Bevestiging uitkomsten TNO-onderzoek
Verschillende situaties en toepassingen van gespoten PUR vloerisolatie zijn in de onderzoeken van TNO en RPS onderzocht. Beide onderzoeken tonen aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners. Mogelijke uitzondering vormt een zeer kleine groep mensen die vanuit een herhaald hoge beroepsmatige blootstelling overgevoelig is voor isocyanaten. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gaat dit om 0-6 gevallen per jaar. Zij zouden ook bij heel lage concentraties mogelijk gezondheidseffecten kunnen ondervinden. Deze zeer kleine groep raadt RPS aan om te overwegen een alternatieve isolatiemethode voor de kruipruimte te kiezen.

Belang certificering
Het Kennisplatform neemt veiligheid en gezondheid zeer serieus en blijft de juiste toepassing van gespoten PURisolatie binnen de sector bevorderen. Het Kennisplatform adviseert om gespoten PURschuim aan te laten brengen door gecertificeerde bedrijven die werken aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Daarnaast adviseert het Kennisplatform de woning na isolatie goed te blijven ventileren.

Over het onderzoek
Het Kennisplatform heeft RPS opdracht gegeven tot het onderzoek in reactie op eerder gemelde  gezondheidsklachten die in verband werden gebracht met het aanbrengen van het gespoten PURschuim in de kruipruimte. Het onderzoek verschaft inzicht in de concentratieniveaus van stoffen die bij het aanbrengen van gespoten PURschuim vrijkomen. Om een representatief beeld te kunnen vormen ging het RPS onderzoek verder dan het eerdere TNO onderzoek. Zo verrichtte RPS metingen bij verschillende typen vloeren, werd de gespoten PURschuim aangebracht door verschillende verwerkers en werden verschillende formules gespoten PURschuim gebruikt.

Het Kennisplatform en de polyurethaanindustrie in zijn geheel blijven de ontwikkelingen in de wetenschap en ontwikkelingen met betrekking tot de gemelde gezondheidsklachten op de voet volgen. Het Kennisplatform zet als onderdeel van haar actieplan en zoals verzocht door minister Blok in augustus 2013, de huidige en voortschrijdende kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen onder andere de GGD, de overheid en andere kennisinstellingen vanzelfsprekend voort. Het is in ieders belang dat de gezondheid van de verwerkers en bewoners te allen tijde gewaarborgd is.

Over het Kennisplatform en gespoten PURschuim
Het Kennisplatform Gespoten PURschuim wordt gedragen door IKOB-BKB gecertificeerde gespoten PUR-schuimverwerkers, leveranciers van de grondstoffen van PURschuim, Europese brancheverenigingen ISOPA en PU Europe, en de Nederlandse brancheverenigingen NVPU en VENIN. Het platform bundelt kennis en expertise om de juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes te bevorderen.

Gespoten PURschuim wordt in Nederland voornamelijk toegepast in kruipruimtes en levert bij correcte en deskundige toepassing geen risico’s op voor mens, dier of milieu. Het materiaal wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 80.000 kruipruimtes in Nederland. Met gespoten PURschuim is het mogelijk om ruimtes naadloos en luchtdicht te isoleren. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en daardoor energiezuiniger te maken.

Bron: Kennisplatform Gespoten Purschuim

26 februari 2014