Cv-ketel prijzen vergelijken

Bij het kopen van een cv-ketel let u uiteraard op eigenschappen van de cv-ketel. Geeft de ketel voldoende warm water en wordt uw huis snel warm. Maar de prijs is net zo belangrijk. 

De prijs van uw nieuwe cv-ketel bestaat uit de prijs van de cv-ketel zelf en de kosten voor de installatie. Dit maakt het vergelijken van prijzen lastig. Online wordt vaak een 'kale' prijs voor een cv-ketel vermeld. U dient dan zelf na te gaan welke kosten hier nog bij komen. Denk hierbij aan kosten voor installatie, materiaal, meer-werk, etc. De Consumentenbond gaat uit van circa € 500,- voor een standaard installatie. Maar wanneer de nieuwe cv-ketel op een andere plaats komt te hangen of er een condenswaterafvoer moet worden aangelegd zijn de installatiekosten hoger.

Om onduidelijkheden te voorkomen, zijn bij Feenstra alle prijzen inclusief installatie.

Onder de installatie valt:

 • Demonteren oude cv-ketel en expansievatFeenstra monteur cv
 • Monteren nieuwe cv-ketel
 • Monteren nieuw expansievat
 • Vervangen gaskogelkraan
 • Vervangen vul- en aftapkraan
 • Vervangen inlaatcombinatie
 • Vervangen vulkraan met keerklep- en beluchter
 • Nieuw vulslangset
 • Aansluiten nieuwe installatie op bestaand leidingwerk
 • Monteren nieuw overstortventiel
 • Benodigd materiaal voor bedrijfsklare ketel
 • Meenemen oude cv-ketel en expansievat
 • Uitleg werking van uw nieuwe cv-ketel
 • Twee jaar garantie op gehele ketel

Installatie + veiligheidpakket

Wist u dat uw rookgasafvoer, welke ervoor zorgt dat de rookgassen veilig worden afgevoerd, ook gemiddeld maar één ketelleven meegaat? Tijdens het condensatieproces in de cv-ketel komt er zuur vrij. Dit zuur tast de rookgasafvoer aan en kan bij niet tijdige vervanging zorgen voor beschadiging of gaten in uw rookgas-afvoerleiding. Dit kan leiden tot het vrijkomen van rookgassen in uw woning, welke schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het is dus zaak om de gehele rookgasafvoer tijdig te vervangen met een nieuwe dak- en/of muurdoorvoer. En ook voor uw veiligheid is het belangrijk dat uw gasleidingen worden nagekeken op lekkages en een koolmonoxidemeting wordt uitgevoerd.

Het veiligheidspakket bestaat uit:

 • Standaard dak- en/of muurdoorvoer
 • Afregelen van de ketel
 • Koolmonoxidemeting
 • Controle leidingen op gaslekkages

Het veiligheidspakket kost € 150,- bovenop de aanschafprijs van de ketel en is standaard bij uw nieuwe cv-ketel.

Allemaal zaken om rekening mee te houden als u prijzen vergelijkt.

Vergeet hierbij niet het periodiek onderhoud aan uw ketel. Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat een kwart van alle cv-ketels van vijf jaar of jonger weleens een storing heeft. Bij cv-ketels ouder dan tien jaar loopt dat op tot bijna 80%. Periodiek onderhoud voorkomt storingen en verlengt de levensduur van uw cv-ketel. 

Feenstra onderhoudt ook uw nieuwe cv-ketel.